Trygghetskamera

Idag kan en trygghetskamera komma till stor nytta oavsett bärare, användning, position och situation. Med en trygghetskamera är det möjligt att se över en person, övervaka rörelser och position, bidra med tillsyn och stämma av läget på avstånd. Via en trygghetskamera går det många gånger också att larma direkt via enheten i nödsituationer och akuta lägen, där trygghetskameran då ger indikation på var nödsituationen utspelas. 

Tack vare att det finns en del olika modeller av trygghetskamera är det möjligt att anpassa användning och funktion efter personen i fråga, vilket i sin tur innebär att tryggheten i vardagen kan öka för samtliga i behov av det. En mycket smart trygghetslösning som kan göra skillnad!

Trygghetskamera inom vård och omsorg för äldre

Ett vanligt användningsområde för trygghetskamera är just inom äldrevården och hemtjänsten. Idag är det allt fler äldreboenden och vårdhem som erbjuder installation och platssättning av just trygghetskameror i separata boenden, rum, på vårdcentraler och i privata hem. 

Detta så att personalen på hemmet har möjligheten att ge tillsyn till de äldre även på avstånd, både vid mer akuta lägen och då man bara vill kolla in så allt är okej. 

En del trygghetskameror har också inbyggda spårningsfunktioner. Det vill säga, somliga trygghetskameror fungerar likt trygghetslarm, där ansvarig personal eller nära anhöriga kan övervaka, spåra och positionera en person genom trygghetskamerans signaler. Detta sker via ett system där allt hanteras, och där alla signaler om både position och larm kommer in. 

Sådana trygghetskameror kan många gånger även ge möjligheten för de äldre eller en specifik patient att larma om en nödsituation eller ett krisläge skulle uppstå. Det gäller både för de varianter som sätts upp på väggen och för de som kan bäras runt armen. Det sistnämnda alternativet är dock mer ett mobilt trygghetslarm med tillsyn. 

Trygghet för patienter och personal

Oavsett var en trygghetskamera installeras, om den används likt ett mobilt trygghetslarm och vilken patient den ska ge tillsyn till finns det ingen tvekan om att det är en lösning som gör skillnad för både patienter och personal. 

Effektiviserar arbetet och möjliggör konstant tillsyn

Till att börja med har personalen möjlighet att vaka, se över och ge tillsyn till en patient, trots att hen befinner sig i sitt rum eller enskilda boende en bit ifrån. Detta oavsett plats och tid på dygnet. 

Det innebär att personalen inte behöver besöka patienten för att kolla så att allt står rätt till eller för att bara titta till den, vilket även underlättar vid nattlig tillsyn då man gärna inte vill störa i onödan. Skulle en nödsituation uppstå där en patient behöver akut hjälp kan personalen också via kameran få en överblick av läget innan de åker dit. 

Det är alltså både tidsbesparande, mycket smidigare, tryggare och mer bekvämt för den personal som ansvarar för de äldre. Det effektiviserar deras arbete och gör att de kan fokusera på att utföra arbetsuppgifter på plats utan att omsorgen för de äldre försämras. 

Högre kvalité på tillsyn för de äldre

Precis som att trygghetskamera är fördelaktigt för personal på ett äldreboende är det en lösning som ökar säkerheten för patienterna i fråga, oavsett om de är gamla, sjuka eller funktionshindrade. Det är en trygghet i sig för dem att veta om att personalen alltid kan se över hur de mår, vad de gör och hur allt står till i hemmet trots att de inte är i närheten. 

Skulle det visa sig att patienten råkar ut för något eller befinner sig i ett nödläge är chansen också större att personalen skulle hinna upptäcka det i tid via kameran. Gäller det en trygghetskamera med spårning kan den också ge indikation på var patienten är och om något är fel. Det kan spara mycket tid vid möjligt ingripande och sökarbete. 

Trygghetskamera på olika sätt

Tack vare dagens utvecklade teknik finns det en del olika modeller av trygghetskamera att välja mellan. Användningen är anpassningsbar, möjligheterna många, och funktionerna flexibla beroende på vem användare är och vilka behov som finns. 

Installation på äldreboenden och inom hemtjänst

Den vanligaste modellen är de traditionella trygghetskamerorna som installeras eller sätts upp på äldreboenden, vårdhem och specifika bostäder för de i behov av lite extra hjälp. Den här lösningen används ofta inom hemtjänsten för att patienterna ska erbjudas tillsyn trots att personalen inte alltid kan komma på besök eller befinna sig i närheten. 

Mobilt trygghetslarm för bärbar användning

Sen finns det också andra modeller av trygghetskamera som är mer likt mobila trygghetslarm. Där är det då spårningsfunktionen som möjliggör ett slags övervakningssystem i miniformat, som då i sin tur är den funktion som agerar ”kamera”. 

Denna modell kan ofta bäras runt armen för tillgänglig spårning av bäraren i alla lägen. Även mobilt trygghetslarm används allt oftare inom just äldrevården för att personalen ska ha tillgång till att övervaka rörelser, plats och händelser såväl i som utanför hemmet. Larm och kommunikation finns tillgängligt direkt via enheten, där allt mottages i tillhörande system. 

Trygghetskamera med exakt inomhuspositionering

Om en trygghetskamera ska användas på en plats där det är dålig täckning, så som i en källare eller i en lagerlokal, finns det specifika trygghetskameror och larm. Dessa installeras då tillsammans med andra enheter som skickar signalera mellan varandra. 

På så sätt kan larm, kommunikation, spårning och tillsyn skickas från platsen med dålig mottagning till ett system där användare med åtkomst får tillgång till informationen. Signalerna här kräver alltså inte uppkoppling via GPS eller GMS, vilket är extra säkert.