FAQ Trygghetskamera

Med en trygghetskamera är det möjligt att övervaka, spåra eller positionera en person som är i behov av lite extra hjälp. Det kan röra sig som äldre, personer med funktionshinder, barn som ska gå själva, eller de som jobbar med ensamarbete. Oavsett användning, design och utformning finns det ingen tvekan om att en trygghetskamera med tillhörande fjärrtillsyn, övervakning och larmfunktioner kan öka tryggheten i vardagen och förbättra tillvaron för samtliga!

Vad är en trygghetskamera?

En trygghetskamera är en säkerhetsprodukt som möjliggör för dig att se över eller ha uppsikt över en viss person. Oavsett vem det gäller ser en trygghetskamera till att du kan följa, spåra, positionera och övervaka personens rörelser och exakta plats i realtid, även på avstånd. 

På så sätt behöver personen i fråga inte känna sig ensam, trots att avstånd till närhet och kontakt med andra är långt bort. Beroende på vilken trygghetskamera det gäller kan den även komma med andra funktioner, så som larm och kommunikation. Detta då den är utformad likt ett mobilt trygghetslarm för bärbar användning.

Olika typer av trygghetslarm 

Idag finns det en del olika modeller av trygghetskamera som möjliggör övervakning i realtid, trygg tillsyn på avstånd och säkra larmfunktioner direkt via enheten. 

Mobilt trygghetslarm 

För dig som vill ha möjligheten att själv, eller låta någon annan, bära med sig en trygghetskamera oavsett var plats och situation är ett mobilt trygghetslarm den bästa lösningen. Designen är 100% bärbar och är därför både trygg, smidig och behaglig att använda oavsett situation, plats och tid. 

Trygghetskamera i hem 

Det finns även trygghetskameror som kan installeras på plats i hem och boenden för övervakning av ansvarig personal. Detta är en trygghetslösning som ofta används på äldreboenden, vårdhem, vårdcentraler, och även i privata bostäder för personen i behov av extra hjälp i vardagen. 

Om de på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan se över sig själva i alla lägen kan en trygghetskamera med larm underlätta både för dem och ansvariga personer. Via kameran kan personal se över miljö, situation och beteenden, medan personen i fråga kan larma och kommunicera via enheten vid behov. 

Även här kan det mobila trygghetslarmet komma till användning för de som vill eller är i behov av att ha tillgång till tillsyn och larm dygnet runt. 

När använda trygghetskamera och mobilt trygghetslarm?

En trygghetskamera kan passa olika bra för olika användningsområden och personer beroende på dess utformning. Trygghetskamera som installeras i hemmet är en bra lösning för de som inte kan se efter sig själva, eller för de som känner sig ensamma så som äldre. Trygghetskamera i form av mobilt trygghetslarm kan även där vara passande.

Däremot är ett mobilt trygghetslarm snarare en bättre lösning för de som ska bege sig ut på riskfyllda äventyr eller utföra aktiviteter på egen hand. Det kan användas av såväl privatpersoner och barn som av ensamarbetare och de i utsatta situationer. 

Både larmfunktion, kommunikationsmöjligheter och spårningsalternativ ökad tryggheten och skapar mer säkerheten för personen i fråga såväl i vardagen som vid aktiviteter och diverse events. Även för nära anhöriga som vill kunna hålla ett öga på bäraren oavsett tid och plats. 

Varför använda trygghetskamera?

Oavsett vilken form av trygghetskamera som passar dig är det ett faktum att det är en lösning som kommer göra stor skillnad för såväl dig som dina nära anhöriga. Du kan själv använda en trygghetskamera i mobil form för att ha tillgång till säker larmknapp och direkt kommunikation via enheten, eller ge produkten till en person som du själv vill övervaka!