Digital Tillsyn

Med en trygghetskamera installerat på ett äldreboende är det möjligt för ansvarig personal att hålla ett vakande öga på de äldre oavsett tid och plats. Det är via trygghetskameran då möjligt att erbjuda digital tillsyn för de äldre, vilket i sin tur ökar tryggheten i deras vardag och bidrar till högre kvalité på vård och omsorg. Oavsett om det gäller äldre, funktionshindrade eller de i behov av extra hjälp kan en trygghetskamera med digital tillsyn göra stor skillnad för samtliga!

Beroende på vilken trygghetskamera som installeras kan funktioner och egenskaper variera något. Men, det är ett faktum att en trygghetskamera alltid kan övervaka på ett eller annat sätt. Många gånger erbjuder de även spårning vid behov. Finns det inte tillgång till digital tillsyn via larm och kommunikation finns det en inbyggd kamera där personalen direkt kan se över vad som sker i området. En mycket smart och trygg säkerhetsprodukt. 

Trygghetskamera med övervakning och digital tillsyn

Den främsta anledningen till att man installerar en trygghetskamera på ett äldreboende, ett vårdhem eller i personliga bostäder för äldre är just för att personalen ska ha tillgång till att se över och hålla koll på patienterna i alla lägen. 

Med en trygghetskamera och den digitala tillsynen slipper de besöka patienten bara för att kolla läget, se så att allt står rätt till eller fråga hur patienten mår. Oavsett om de installerar en trygghetskamera med övervakande tillsyn eller larm kan personalen få en bild av platsen eller lokalen bara genom den digitala enhetens funktioner.

Att kunna erbjuda digital tillsyn till patienter på ett boende eller i ett hem kommer göra stor skillnad både för patienterna i fråga och för den ansvariga personalen. Det sparar både tid och energi för personalen, som de då istället kan lägga på de patienter i akut behov av hjälp. 

Skulle det uppstå ett problem eller en nödsituation hos någon av patienterna på området med digital tillsyn kan personalen få larm och varningar om det direkt på plats. Det möjliggör då snabba ageranden och bra förberedelser inför att de tar itu med ärendet, vilket i sin tur bidrar till bättre vård. Ett vakande öga via digital anslutning underlättar väldigt!

Larmfunktioner och spårning

Beroende på vilken enhet som installeras på boendet eller i hemmet kan funktionerna som sagt variera något. En trygghetskamera kommer ofta med funktionen om att kunna övervaka platsen genom att se över området via en inbyggd kamera, medan ett larm istället fokuserar på upptagning av ljud och varningar. 

Om så är fallet så kommer erbjuds digital tillsyn med larmfunktioner och spårning, vilket då går direkt via enheten för ökad trygghet i tillvaron hos de äldre. Det innebär att ansvarig personal och vårdare kan spåra, övervaka och positionera en patient på avstånd.  

Tack vare att detta går via det personliga systemet som kommer med den installerade enheten får ni tillgång till all data, all information och all historik på ett säkert och smidigt sätt. Det är även via detta system som larm, kommunikation, övervakning och spårning sker oavsett tid och plats. 

Hur fungerar det?

Det kanske må låta märkligt att man via en digital enhet kan övervaka en viss patient utan att personalen själva behöva befinna sig på plats. Men tack vare dagens teknologiska uppfinningar är detta möjligt via en trygghetskamera. 

Den digitala tillsynen fungerar som så att den en digital enhet installeras på ett boende eller i ett hem, med en matchande enhet placerad hos personalen. Den mobila uppkopplingen gör att signalerna mellan kameran eller larmenheten installerade på boendet och hos personalen ska vara konstant stabila och starka. 

Mottagningen och uppkopplingen finns alltså tillgänglig oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Skulle det visa sig att en nödsituation uppstår eller att en patient är i akut behov av hjälp kan ansvarig personal göra en bedömning av situationen redan innan de når platsen, det tack vare den digitala tillsynen. 

Detta underlättar även vid den dagliga tillsynen som utförs av exempelvis hemtjänst. Tack vare att denna trygghetslösning ofta även kommer med spårnings- och larmfunktioner   erbjuds personalen att motta larm och varningar om patienten skickar ut nödrop på egen hand. 

Trygghetslösning som underlättar

Det finns ingen tvekan om att en enhet för digital tillsyn kan göra stor skillnad när det kommer till trivsel och trygghet i tillvaron både för personal och patienter. Personalen kan planera sitt arbete bättre och gripa in i tid vid behov, samtidigt som de inte behöver oroa sig över en patients mående då den digitala tillsynen alltid finns där. 

Via den installerade trygghetskameran, som med sina övervakande egenskaper erbjuder fjärrtillsyn, kan patienter i fråga också varna och larma om något oförutsett skulle ske vid, runt i kring eller i närheten av patienten. I ert personliga system kan ni exempelvis ställa in larm för överskriden hastighet och områdesavgränsning.

Så mycket mer än bara digital tillsyn för boenden!

En trygghetskamera med digital tillsyn är alltså en trygghetslösning som erbjuder så mycket mer än övervakning dygnet runt på avstånd. Gäller det en mobil enhet finns spårning alltid tillgängligt, något ni sen kan följa och se över direkt i det tillhörande digitala system. 

Samtliga data för händelser och loggar sparas på samma ställe för er att analysera vid behov. Om patienten i fråga utsätts för något otäckt eller måste få akut hjälp kan enheten många gånger också erbjuda larm och varningar som skickas via signaler direkt till den vårdcentral eller boende som patienten tillhör. 

Lösningen som gör skillnad i alla lägen

Handlar det istället om daglig tillsyn och vård och omsorg överlag är det ett faktum att digital tillsyn underlättar för personalen, sparar tid och energi, samt ökar tryggheten både för dem själva och för patienterna de ansvarar för. Oavsett om det gäller äldreboende, vårdhem, hemtjänst eller annan omsorg är digital tillsyn på avstånd en mycket bra lösning. 

Installationen är enkel, tillgängligheten konstant, och alla som har tillgång till systemet kan se över samtliga patienter och all information på ett och samma ställe. Såväl vid vardaglig tillsyn som vid nödsituationer och krislägen som kräver snabba ageranden kan de tekniska lösningarna bidra till ett bättre ingripande. 

För patienter som är ensamma eller känner ett behov av närhet till umgänge kan en trygghetskamera se till att de får den kontakt de efterfrågar. Kommunikation, larm, övervakning och spårning är funktioner som kan komma via digital tillsyn – funktioner som kan underlätta för samtliga inblandade på ett vårdhem eller äldreboende!